St. Nicolaasga, 1 november 2016

Afgelopen dinsdag 1 november werd bij Burggolf st. Nicolaasga het Security Awareness Event van Prosoft ICT gehouden. De 25 aanwezige vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf werden bewust gemaakt van de bedreigingen en risico’s, die zich voordoen op het gebied van bedrijfs- computernetwerken en internet en de methoden die beschikbaar zijn om zich te wapenen tegen de bedreigingen. Security incidenten worden mede veroorzaakt door onwetendheid en onjuist handelen van medewerkers. Mensen klikken op links in Phishing Mails en/of ransomware. USB-sticks, laptops en andere mobile devices gaan verloren of worden gestolen. Het bewust of onbewust delen van informatie is dan een feit. Het is niet de vraag of we ermee te maken krijgen, maar wanneer.

presentatie-henk-de-jong

Voormalig hoofdtrainer van sc Cambuur en accountmanager van fc Groningen, Henk de Jong ‘sloeg af’ met een presentatie over zijn loopbaan en de belangrijke momenten die bepalend zijn geweest in zijn carrière. Henk heeft in toenemende mate nationale bekendheid verworven. Dit heeft met zich meegebracht dat publiek wil meeliften op de successen, maar ook dat er bedreigingen komen van buiten af, wanneer het wat minder gaat met de prestaties. Henk heeft te maken met ‘social engineering’ goed- en kwaadwillenden misbruiken de identiteit van Henk de Jong met behulp van de informatie die vrij beschikbaar is op het web. In een interactieve sessie werd duidelijk dat lang niet alle social media accounts van Henk door hem beheerd worden. Ook werd het publiek overtuigd van het feit dat men op de hoede moet zijn met het vrijgeven van wachtwoorden en PIN codes.

Benjamin Williams maakte in zijn presentatie op technisch, gebruikers- en beleidsniveau duidelijk welke bedreigingen zich voor doen en welke risico’s organisaties lopen van welke omvang dan ook. Door een gecentraliseerde database en met behulp van Advanced Malware Protection is Cisco momenteel bij machte om gemiddeld binnen 13 uur een bedreiging in quarantaine te zetten en het probleem te verijdelen. Een aanval bevat 3 fases in een aanvalscyclus (voor, tijdens en na) in elke fase zijn een aantal oplossingen in te zetten zoals firewall/VPN, web/mailsecurity en ‘Advanced Malware protection’. Ieder bedrijf dient een aantal zaken te controleren en beleid te vormen op de toekomstige security, zoals bewustmaking van de gebruikers, monitoring van gebruikers en devices, security beleid op basis van de wet datalekken en inzet van security toepassingen. Prosoft ICT adviseert bedrijven om de juiste toepassingen te kiezen.

De 3e spreker van de middag was Yde Koopmans directeur van de Steve Jobsschool in Franeker, Coördinator van O3 en bewaarder van een vastgoedbedrijf. Yde beschreef in een vogelvlucht de technologische en beleidsmatige ontwikkelingen die zich in de laatste decennia hebben voorgedaan in de bedrijfsvoering en waar hij als manager op heeft moeten anticiperen. In een toenemende mate is ook security van steeds groter belang geworden. Bedrijven en gebruikers zijn zich vaak nog niet bewust van de gevaren en risico’s. Als manager en beleidsmedewerker maakt security tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Na de informatieve sessies gingen de genodigden onder begeleiding van een aantal pro’s de golfbaan op voor een 9 hole game of een golf clinic. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel in het clubhuis. Weer een stap in de goede richting van meer kennis en bewustzijn van het belang van security. Prosoft ICT heeft een gratis ‘security threat scan’ beschikbaar gesteld aan de genodigde bedrijven. De eerste afspraken zijn al gepland.

Allen bedankt voor de medewerking!

Ç

security-event

S

5