Bent u al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft directe gevolgen voor alle bedrijven die gegevens verwerken van natuurlijke personen (klanten, burgers, consumenten). Organisaties zullen maatregelen moeten nemen op organisatorisch, tactisch en technisch niveau om aan de Europese wetgeving te voldoen. Bedrijven kunnen tegen hoge boetes verwachten wanneer niet voldaan wordt aan de bepalingen in AVG. De privacy van natuurlijke personen en de juiste bescherming van gegevens zijn de centrale thema’s. Uiterlijk 25 mei 2018 dient de verordening te zijn ingevoerd.

Bedrijven moeten zich onder meer het volgende afvragen:

– Welke verwerkingen van persoonsgegevens worden met welk doel worden vastgelegd en wat is het risico en de gevoeligheid van deze gegevens?
– Welke beveiligingsmaatregelen zijn er op organisatorisch, tactisch en technisch niveau getroffen?
– Is het bedrijf voldoende gewapend tegen beveiligings- en datalekken?

Prosoft ICT kan met u helpen bij het in kaart brengen van uw beveiligingssituatie op alle niveau’s en uw beveiligingssituatie weer up-to-date brengen, zodat de kans op beveiligings- en datalekken binnen uw organisatie en netwerk zo klein mogelijk is.